Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

6 niedziela okresu zwykłego

19/01/15
Nie bać się chorych
19/01/15 Danuta Stankiewicz
Ze spotkania Jezusa i trędowatego z Ewangelii, lekarza i chorego wynika, iż dla Zbawiciela ludzkości najważniejszy jest człowiek, szukający pomocy dla ciała i duszy.
Homilia do dorosłych
19/01/15 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Stary kardynał Neapolu nie wiedział już co o tym myśleć. Przeżył wiele, ale coś takiego?
Homilia do dorosłych
19/01/15 ks. Piotr Winkler
Tomas Merton jest autorem książki „Nikt nie jest samotną wyspą”. Prawda wyrażona w jej tytule, znajduje swe odzwierciedlenie w codziennym życiu. Człowiek nie jest sam, choć czasem może być samotny. Wokół żyje wielu innych ludzi. Wydaje się, że jeden potrzebuje drugiego. Oczekujemy czegoś, prosimy, dajemy…
Homilia do młodzieży
19/01/15 s. Arletta Ziółkowska
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Ileż nadziei, wiary, ufności mieści się w tych kilku słowach z dzisiejszej ewangelii. Warto zatrzymać się nad nimi. Bo przecież każdy z nas jest czasami jak ten biedny, chory na trąd człowiek. Za czasów Mojżesza, jak to usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, trędowaci musieli żyć w odosobnieniu. Trąd był groźną, nieuleczalną chorobą i dlatego wydano zakaz kontaktu chorych ze zdrowymi. W Ewangelii św. Marek zanotował, że chory na trąd zbliżył się do Jezusa. Cóż więc się stało?
Homilia do dzieci
19/01/15 bp Antoni Długosz
Dzienniki telewizyjne i radiowe, a także przesłania gazet (pokazać) informują o rozprzestrzeniającym się wirusie „ebola”, który wyszedł z afrykańskiego kontynentu i zaczyna zagrażać Europie oraz mieszkańcom drugiej półkuli. Lekarze i pielęgniarze ubierają bardzo drogie kombinezony, zabezpieczają twarz, korzystają ze specjalnego obuwia i rękawiczek (obraz), by nieść pomoc zarażonym tą chorobą. Przeszło cztery tysiące ludzi zmarło i powiększa się liczba ofiar. Wielkim zagrożeniem dla ludzi są różne odmiany nowotworów atakujące organizmy dzieci (obraz), dorosłych ludzi i starców. Wielkim zagrożeniem dla mieszkańców niektórych kontynentów jest trąd. Pamiętamy o pionierskiej pracy wśród trędowatych dwóch księży: Belga o. Damiana de Veuster z Belgii i Polaka o. Jana Beyzyma (obraz). Zarazili się od podopiecznych tą chorobą, lecz do końca życia pozostali wierni trędowatym.