6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pełen przebaczającej miłości

19/01/15 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Stary kardynał Neapolu nie wiedział już co o tym myśleć. Przeżył wiele, ale coś takiego?