Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Chrzest nowym życiem

19/12/14 ks. Paweł Wygralak
Wsłuchaliśmy się dzisiaj we fragment ewangelii według św. Marka, w którym został opisany chrzest Pana Jezusa. Ochrzcił Go św. Jan Chrzciciel. Woda, którą polał Pana Jezusa, była zwykłą wodą zaczerpniętą z rzeki Jordan. Pan Jezus nie potrzebował chrztu, bo jest Bogiem, a więc nie ma grzechu. Ale chciał nam pokazać jak ważny jest chrzest dla każdego człowieka, chciał też w ten sposób ustanowić sakrament chrztu. Od tego momentu, woda używana w sakramencie chrztu nie jest już zwykłą wodą, choć wygląda jak każda inna woda. Ta woda, jak to powie Pan Jezus w innym fragmencie Ewangelii, jest wodą żywą (por. J 4,14).