Chrzest Pański

Sugestie programowe

19/12/14
Z wiarą czy tradycją?
Gdy urodzi się dziecko, rodzina cieszy się z nowego życia; kolejnym naturalnym etapem jest chrzest. Wybiera się imię, prosi chrzestnych, przyjmuje nauki przed chrztem i pouczenia w kwestii liturgii. Chrzest najczęściej odbywa się w niedzielę, a po nim organizuje się przyjęcie dla rodziny. Czego jest więcej w rodzicach i chrzestnych: wiary czy tradycji? Ufamy, że potrafią oni te kwestie zdrowo wyważyć. Zachęceni nauczaniem Izajasza prosimy wiernych, aby przychodzili do kościoła na Mszę Świętą i czerpali ze źródła, którym jest Jezus Chrystus. Żarliwością w tym względzie nie ustępujemy nie tylko starotestamentalnemu prorokowi, ale także Janowi znad Jordanu.
Święty Jan Chrzciciel jest niezwykle surowym ascetą. Jego słowa i czyny są zgodne – między nimi nie ma żadnego rozdźwięku. Nic dziwnego, że swą nauką przekonał prawie całą Jerozolimę. Jezus Chrystus, mimo iż nie miał żadnego grzechu, przyjął chrzest od niego w Jordanie. Gdy to uczynił, nastąpiła epifania, czyli dał się słyszeć głos Ojca z nieba: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.