Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Włączenie do wspólnoty

19/12/14 ks. Kazimierz Kubat SDS
Chrzest nie tylko gładzi w nas grzech pierworodny, który uczynił każdego z nas niegodnym Boga. Chrzest będąc efektem zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przywraca nam utraconą przez grzech pierworodny łaskę uświęcającą. Symbolem tego jest biała szata, którą dziecko przyjmuje wraz ze słowami kapłana: „stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne”.