Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Wyjątkowy i niepowtarzalny

19/12/14 ks. Wojciech Nowicki
Chrzest Pański jest świętem epifanii. To trudne słowo oznacza objawienie się Boga w ludzkim ciele. Składają się na nie trzy wydarzenia: pokłon mędrców, wesele w Kanie Galilejskiej i chrzest Jezusa w Jordanie. Wspominamy te trzy wydarzenia na początku roku kalendarzowego w dużej bliskości siebie. Ten wstęp jest ważny do zrozumienia, czym właściwie było wydarzenie nad Jordanem.