Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Upaść na kolana

19/12/14 ks. Łukasz Figurski
Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na forum ONZ stwierdził: „Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny, nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej jak tylko poprzez wizje nowych pokoleń, które przyjmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Nawiązując do tych słów naszego świętego papieża, możemy powiedzieć, że miarą cywilizacji, miarą człowieczeństwa tak poszczególnych ludzi, jak i całego społeczeństwa jest stosunek do najsłabszych, do najbardziej bezbronnych. Do tej kategorii należą dzieci i osoby starsze.