Ofiarowanie Pańskie

Sugestie programowe

19/01/15
Życie konsekrowane
W ostatnich kilku latach dość mocno obniżyła się liczba powołań do życia konsekrowanego. Jest wiele aspektów, które przybliżają i tłumaczą tę niepokojącą sytuację. Być może nam wszystkim brak żarliwości i życia ewangelicznego, co przekłada się na słabe świadectwo życia z wiary. Niezaprzeczalnym faktem, wpływającym na poziom ducha chrześcijańskiego, jest także zmiana myślenia wynikająca ze zmian zachodzących w świecie. Życie konsekrowane, czyli poświęcone Bogu i człowiekowi, jawi się jako… nieatrakcyjne, niemodne, sprzeczne z postępem. Kto „nakręca tę sprężynę”? Idee postmodernizmu? Ponowoczesności? Pragmatyzmu? Kto kieruje ludzką myślą, a raczej – kto sprawia, że człowiek przestaje jasno myśleć?
Tymczasem światu coraz bardziej brakuje ludzi podejmujących odważne decyzje, zdecydowanych służyć bliźniemu bez patrzenia na siebie. W Kościele są tacy ludzie. Z uwagą wpatrujemy się w nich, którzy pozytywnie odpowiedzieli na wołanie: „Pójdź
za Mną”.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.