Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sugestie słuchacza

18/12/14 Sławomir Zatwardnicki
W jaki sposób pasterze rozpoznali Mesjasza i Jego Matkę w tym akurat dziecku i jego rodzicielce? Czy byli jakoś nadzwyczajnie prowadzeni przez Ducha Świętego, czy też wystarczył im zapowiedziany przez anioła znak: dziecko leżące w żłobie?