Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Apostolstwo modlitwy

Byłem w więzieniu...

13/01/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Głównym problemem, jak się wydaje, nie jest trudność rozpoznania w drugim człowieku Chrystusa, ale nasza obojętność wobec drugiego często zbyt łatwo usprawiedliwiana. Nie tylko Franciszek zachęca nas do porzucenia tej postawy osądzania i opuszczania „grzeszników” i „zatwardziałych”, do porzucenia postawy obojętności. Zaprasza do zaangażowania.