Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Apostolstwo modlitwy

Byłem w więzieniu...

13/01/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Głównym problemem, jak się wydaje, nie jest trudność rozpoznania w drugim człowieku Chrystusa, ale nasza obojętność wobec drugiego często zbyt łatwo usprawiedliwiana. Nie tylko Franciszek zachęca nas do porzucenia tej postawy osądzania i opuszczania „grzeszników” i „zatwardziałych”, do porzucenia postawy obojętności. Zaprasza do zaangażowania.