Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Godzina święta

19/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
W pierwszym dniu [albo: na początku] 2015 roku przychodzimy do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, aby wielbić razem Pana Boga, oddać Mu chwałę i prosić Go o pokój dla świata, o Jego opiekę nad całą ludzkością, nad Kościołem, nad naszymi rodzinami, naszą parafią, wspólnotą i nad każdym z nas. Od pierwszych dni grudnia towarzyszą nam słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, będące hasłem obecnego programu duszpasterskiego. Przeżywając w tych dniach radość Bożego Narodzenia, chcemy dzisiaj przyjąć Dobrą Nowinę o wcieleniu Syna Bożego. To On przyszedł na ziemię po to, aby nas zbawić i zapraszając nas do nawrócenia, otworzyć przed każdym z nas drogę do życia wiecznego.
31/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
„Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani! Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze, i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu. Odpowiadając na odczucia wielu z was (…) postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego” – tak pisze papież Franciszek w swoim liście z okazji Roku Życia Konsekrowanego, który rozpoczął się 30 listopada 2014, a zakończy 2 lutego 2016 roku.