Godzina święta

Pierwszy czwartek lutego

31/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
„Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani! Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze, i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy. Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu. Odpowiadając na odczucia wielu z was (…) postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego” – tak pisze papież Franciszek w swoim liście z okazji Roku Życia Konsekrowanego, który rozpoczął się 30 listopada 2014, a zakończy 2 lutego 2016 roku.