Godzina święta

Pierwszy czwartek stycznia

19/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
W pierwszym dniu [albo: na początku] 2015 roku przychodzimy do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, aby wielbić razem Pana Boga, oddać Mu chwałę i prosić Go o pokój dla świata, o Jego opiekę nad całą ludzkością, nad Kościołem, nad naszymi rodzinami, naszą parafią, wspólnotą i nad każdym z nas. Od pierwszych dni grudnia towarzyszą nam słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, będące hasłem obecnego programu duszpasterskiego. Przeżywając w tych dniach radość Bożego Narodzenia, chcemy dzisiaj przyjąć Dobrą Nowinę o wcieleniu Syna Bożego. To On przyszedł na ziemię po to, aby nas zbawić i zapraszając nas do nawrócenia, otworzyć przed każdym z nas drogę do życia wiecznego.