Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

Homilie okolicznościowe

18/12/14
Izrael, Jerozolima, VIII w. przed narodzeniem Chrystusa – Bóg przez proroka Izajasza mówi do swego ludu: Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszę. Izrael, Kana Galilejska, ok. roku 30 – Maryja z Nazaretu mówi do swojego syna Jezusa: Nie mają już wina. A potem do ludzi zebranych wokół: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Francja, Loudres, rok 1858. Czternastoletnia Bernadetta Soubirous w grocie Massabielle dostrzega postać młodej kobiety, która przedstawia się jako Niepokalane Poczęcie i prosi dziewczynkę, aby odgarnęła błotnistą ziemię niedaleko skalnej groty. Zaczyna płynąć obfite źródło, a wraz z nim płyną uzdrowienia. Co łączy te trzy wydarzenia? Pocieszająca moc Boga przez obecność Matki.
19/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Maria nie zapytała chorej Zofii, czy jej czegoś potrzeba, czy wystarcza jej pieniędzy na zakup lekarstw, czy w jej imieniu załatwić bieżące sprawy. Weszła do mieszkania chorej sąsiadki i od razu powiedziała: „Ty moja droga sobie leż i dochodź do siebie, a ja od dziś będę ci usługiwać. Czego sobie tylko zapragniesz, to spełnię – nawet nieba ci uchylę”. Tego Zofia się nie spodziewała. Od razu poczuła się lepiej, bo przypomniała sobie dziecięce lata, jak to jej mamusia dbała o nią, gdy zachorowała: poprawiała jej poduszkę, podawała wszelkie napoje, witaminy, ziółka parzyła.
31/12/14 Olaf Szczypiński
Teksty biblijne w dniu dzisiejszym dobrane zostały z uwagi na święto Cyryla i Metodego. Jezus w wysłuchanej Ewangelii poleca apostołom, aby szli i uczyli narody jak zachowywać Jego słowa (Mt 28,20). Jest to orędzie posiadające charakter praktyczny. Z jednej strony chodzi o uchronienie słów Jezusa przed zapomnieniem, czyli dochowanie w niezmienionym kształcie mimo upływu czasu. Z drugiej zaś strony, krytyczne odczytanie tego fragmentu wskazuje, że celem polecenia skierowanego do uczniów Chrystusa jest spełnianie Słowa, bycie posłusznym Słowu. Zachowywanie słów Jezusa oznacza zatem nie tylko zapamiętanie ich, lecz także zrozumienie i praktykowanie.
31/12/14 ks. Zbigniew Cieślak
Dziś obchodzimy święto Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian i Patronów Europy. Bowiem w IX wieku doprowadzili oni narody słowiańskie do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. W konsekwencji św. Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił ich Patronami Europy a w 1985 roku poświęcił im List Apostolski „Slavorum Apostoli”. Zatem warto zatrzymać się nad życiem i dziełem braci misjonarzy, których skutki działalności misyjnej odczuwamy do dziś, także na ziemiach polskich.
31/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Otwarci na wiarę i na Chrystusa, stoimy przy Jego ołtarzu. A bliskość Jezusa to motor i źródło szczęścia, tego szczęścia, którego świat nam nigdy nie odbierze. Nie odbiorą nam go też trudności, które będziemy napotykać i porażki, których zaznamy. Chodzi o głębokie szczęście i pokój, których nie sposób zdobyć płacąc dobrami materialnymi.
31/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Za chwilę ciało zmarłego NN złożymy w grobie. Kapłan wypowie słowa: „Pro­chem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym”. Jakże dobitnie współbrzmią one z Mickiewiczowskim widzeniem Boga: „Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? – Prochem i niczem”. W tych słowach została, wyrażona cała małość i pokora człowieka względem Boga, a równocześ­nie silne przeświadczenie o możliwości porozumienia się każdego z maluczkich z Najwyższym.