Homilie okolicznościowe

Misja ad gentes misją jedności (14 II)

31/12/14 Olaf Szczypiński
Teksty biblijne w dniu dzisiejszym dobrane zostały z uwagi na święto Cyryla i Metodego. Jezus w wysłuchanej Ewangelii poleca apostołom, aby szli i uczyli narody jak zachowywać Jego słowa (Mt 28,20). Jest to orędzie posiadające charakter praktyczny. Z jednej strony chodzi o uchronienie słów Jezusa przed zapomnieniem, czyli dochowanie w niezmienionym kształcie mimo upływu czasu. Z drugiej zaś strony, krytyczne odczytanie tego fragmentu wskazuje, że celem polecenia skierowanego do uczniów Chrystusa jest spełnianie Słowa, bycie posłusznym Słowu. Zachowywanie słów Jezusa oznacza zatem nie tylko zapamiętanie ich, lecz także zrozumienie i praktykowanie.