Homilie okolicznościowe

Pocieszająca moc Boga przez obecność Matki (11 II)

18/12/14
Izrael, Jerozolima, VIII w. przed narodzeniem Chrystusa – Bóg przez proroka Izajasza mówi do swego ludu: Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszę. Izrael, Kana Galilejska, ok. roku 30 – Maryja z Nazaretu mówi do swojego syna Jezusa: Nie mają już wina. A potem do ludzi zebranych wokół: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Francja, Loudres, rok 1858. Czternastoletnia Bernadetta Soubirous w grocie Massabielle dostrzega postać młodej kobiety, która przedstawia się jako Niepokalane Poczęcie i prosi dziewczynkę, aby odgarnęła błotnistą ziemię niedaleko skalnej groty. Zaczyna płynąć obfite źródło, a wraz z nim płyną uzdrowienia. Co łączy te trzy wydarzenia? Pocieszająca moc Boga przez obecność Matki.