Homilie okolicznościowe

Spojrzeć w siebie (homilia pogrzebowa)

31/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Za chwilę ciało zmarłego NN złożymy w grobie. Kapłan wypowie słowa: „Pro­chem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym”. Jakże dobitnie współbrzmią one z Mickiewiczowskim widzeniem Boga: „Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? – Prochem i niczem”. W tych słowach została, wyrażona cała małość i pokora człowieka względem Boga, a równocześ­nie silne przeświadczenie o możliwości porozumienia się każdego z maluczkich z Najwyższym.