Homilie okolicznościowe

Święci Bracia (14 II)

31/12/14 ks. Zbigniew Cieślak
Dziś obchodzimy święto Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian i Patronów Europy. Bowiem w IX wieku doprowadzili oni narody słowiańskie do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. W konsekwencji św. Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił ich Patronami Europy a w 1985 roku poświęcił im List Apostolski „Slavorum Apostoli”. Zatem warto zatrzymać się nad życiem i dziełem braci misjonarzy, których skutki działalności misyjnej odczuwamy do dziś, także na ziemiach polskich.