Kazania pasyjne

CZWARTA NIEDZIELA (15 III)

18/02/15 ks. Piotr Cebula
„Trzy upadki Chrystusa”. W obliczu niepowodzeń