Kazania pasyjne

PIĄTA NIEDZIELA (22 III)

18/02/15 ks. Piotr Cebula
„Jezus spotyka płaczące niewiasty”. Zdolność obdarowywania wsparciem