Kazania pasyjne

SZÓSTA NIEDZIELA (29 III)

18/02/15
„Jezus do grobu złożony”. W obliczu śmierci