Pierwszy piątek

W światłach choinki

19/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wczoraj rozpoczęliśmy kolejne w życiu odliczanie dni. Jedni liczą od początku – według nich mamy dziś drugi dzień 2015 roku; inni mówią, że do końca tego roku zostało trzysta sześćdziesiąt trzy dni. Są i tacy, którzy liczbą dni się nie zajmują, tylko liczą „wiosny swego życia”. Są wśród nas ludzie pełni wiary, którzy powiadają: „Ja w Panu Bogu pokładam nadzieję; wierzę, iż On wszystkim kieruje i pragnie mego dobra. Ludzie przyjęli sobie sposób odmierzania czasu, bo jakoś ten czas trzeba mierzyć, ale dla mnie Chrystus jest Początkiem i Końcem. W Nim cały żyję, w nim się realizuję”. Te słowa brzmią prawie jak modlitwa, są niezwykle cenne.