Polecamy

Spotkanie wspólnoty różańcowej

19/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Współczesny człowiek teoretycznie zna potrzebę Bożej pomocy i nadprzyro­dzony cel egzystencji, ale w praktyce liczy jedynie na własne siły i zdolności. Istotą jego życia jest to, co doczesne, przejściowe, pobudzające zmysły. To, co duchowe jest prawdą teoretyczną, w praktyce jest jedynie pomroką. Chwała Boża przestaje być jego ambicją, a zaczynają nią być przyziemne mo­tywacje: wygoda, próżność, sukces, skupienie uwagi na sobie, chęć bycia za­uważonym.
13/01/15 ks. Kazimierz Siemieński
Pełne zaangażowanie w modlitwę różańcową, pozwala nam dogłębnie spojrzeć na naszą egzystencję, ukazując jej nadprzyrodzony sens. Tajemnice różańca dysponują nas wewnętrznie, aby dostrzec Boga we wszystkim: w przyrodzie, w bólu, w porażkach, w miejscu pracy, a nawet zabawy. Wiara wielu chrześcijan jest dziś uśpiona, a ich miłość wygaszona.