Spotkanie wspólnoty różańcowej

Przywracać wzrok ociemniałym (na luty)

13/01/15 ks. Kazimierz Siemieński
Pełne zaangażowanie w modlitwę różańcową, pozwala nam dogłębnie spojrzeć na naszą egzystencję, ukazując jej nadprzyrodzony sens. Tajemnice różańca dysponują nas wewnętrznie, aby dostrzec Boga we wszystkim: w przyrodzie, w bólu, w porażkach, w miejscu pracy, a nawet zabawy. Wiara wielu chrześcijan jest dziś uśpiona, a ich miłość wygaszona.