25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Za Nim lecz w oddaleniu

27/08/15 ks. Jacek Kacprzak
W dzisiejszej scenie ewangelicznej, w centrum narracji pozostaje jakby puste miejsce. Z jednej strony tej niezapełnionej przestrzeni znajduje się Jezus i Jego zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. Na drugim jej krańcu – uczniowie sprzeczający się ze sobą o to, kto z nich jest największy.