Godzina święta

Pierwszy czwartek września

26/08/15 ks. Maciej K. Kubiak
Początek września zbiega się z początkiem nowego roku szkolnego. Papież Pius XII w 1948 roku ogłosił patronem wszystkich szkół chrześcijańskich na całym świecie św. Józefa Kalasantego, założyciela zakonu pijarów. „Polecam wam, abyście troszczyli się z całym zaangażowaniem o prowadzenie szkół, co jest naszym posłannictwem – pisał św. Józef Kalasanty do swoich duchowych synów. W tym jest większa zasługa, niż w troszczeniu się o osoby dorosłe. Te mają bowiem wiele zakonów, które im pomagają, a uczniowie posiadają tylko nasz Zakon”.