Homilie okolicznościowe

Dźwiganie krzyża to wypełnianie woli Bożej (14 IX)

26/08/15 ks. Jan Augustynowicz
Zwycięstwo krzyża odnawia ludzi, znosi prawo, wyzwala wolność Ducha, odnosi zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, wznosi się w podzielonym świecie jako narzędzie prawdziwego pokoju i powszechnego pojednania. Wszystko to uwypuklił Apostoł Narodów w liście do Filipian.