Homilie okolicznościowe

Maryja przekazuje Jezusowi to, co ludzkie (8 IX)

26/08/15 ks. Mariusz Pohl
Kiedy wsłuchujemy się w rodowód Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, to ze zdziwieniem odkrywamy, że mamy tam całą listę żydowskich nazwisk. Jezus był Żydem, a Jego Matka czystej krwi Żydówką. Dla wielu może to być zaskoczeniem, a nawet zgorszeniem: Królowa Polski jest Żydówką! Z drugiej strony: skoro Polacy na swoją umiłowaną Królową wybrali właśnie Żydówkę, to przecież nie mogą być antysemitami.