Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

23/06/16
Wysłał ich po dwóch
Nowa ewangelizacja pobudza do poszukiwań innych form i metod, dzięki którym słowo nie tylko powinno dotrzeć do odbiorcy, ale i zapuścić w nim korzenie, a w przyszłości wydać plon – optymalny.
Czy to oznacza, że obecne metody głoszenia Dobrej Nowiny są nieaktualne? Nieadekwatne? Niewłaściwe? Prudentia pastoralis każdemu homiliście podpowiada, że powinien on znać i właściwie interpretować znaki. We wspólnocie parafialnej jest sporo osób, które mogą współpracować w dziele głoszenia słowa Bożego. Podzielmy się zadaniami – zapraszający i głoszący są jak ci uczniowie z Ewangelii. Podział zadań dokonał także Jezus, wysyłając siedemdziesięciu dwóch uczniów – szli po dwóch do miejscowości, do których Mistrz sam przyjść zamierzał. Uczniowie otrzymali także niezwykłe dary duchowe, między innymi moc uzdrawiania chorych. Był to znak nastania czasów mesjańskich.
W homilii akcentujemy potrzebę zaangażowania się w dzieło nowej ewangelizacji. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby w czasie wakacyjnego wypoczynku wspólnie spełniali dobre uczynki względem potrzebujących.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.