Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Miłosierny...

10/07/16 ks. Piotr Winkler
W świecie, który dziś zapomina o co tak naprawdę chodzi, myśli chrześcijanina ciągle kierują się ku Bożemu miłosierdziu. Jak powiada papież Franciszek, to pierwszy atrybut Boga. Gdyby Bóg nie był miłosierny… Prawdopodobnie świat od dawna by nie istniał. Za zło – kara. Na tym polega sprawiedliwość, której tak często się dopominamy. Trudno by było żyć, gdybyśmy każdorazowo odbierali słuszną karę za popełniony grzech. Na szczęście miłosierdzie Boże trwa i obejmuje każdą, każdego z nas, a świat jest w nim zatopiony.