15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie programowe

10/07/16
Chcielibyśmy mieć takiego przyjaciela, jakim był Samarytanin. On nie analizuje, czy się mu opłaca dbać o pobitego, czy też nie; czy straci swoją reputację, czy ją zachowa. Jezus poszerza krąg „bliźnich” o Samarytan. Niestety, dla Żydów było to niemożliwe do przyjęcia, bowiem zacieśnili pojęcie „bliźni” tylko do prawych wyznawców judaizmu. Nam też zdarza się „zacieśniać krąg” przyjaciół i znajomych według wartości, które my sami ustalamy tylko dla siebie.