Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

10/07/16 Michał Piotr Gniadek
Czytana dziś Ewangelia bardzo pięknie i wymownie uzmysławia nam prawdę o miłosierdziu, któremu w sposób szczególny poświęcony jest Rok Jubileuszowy, obchodzony przez wspólnotę Kościoła. Kochać Boga i bliźniego – to nasze najważniejsze powołanie, wyznaczające drogę chrześcijańskiego życia. Boże prawa motywują nas do wzrastania w wierze, wyzbycia się egoizmu, tłumiącego nasz wielki potencjał. Mojżesz zgodnie ze wskazaniem Pana podkreślił, że przykazania nie przekraczają naszych możliwości. To nie odległy ideał, niedościgniony wzór postępowania, ale konkretne wezwanie do działania tu i teraz.