Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg w dom?

17/07/16 ks. Jacek Zjawin
Myśląc typowo religijnie-katolicko, jeśli w rodzinie obecny jest Bóg – powinno być dobrze, a przynajmniej lepiej niż bez Boga. Dzisiejsze słowo łamie nawet religijne stereotypy, gdyż uzmysławia nam, że radykalne nawrócenie jednego z członków rodziny może eskalować rodzinne napięcia i konflikty. Czy jest to jednak eskalacja dążąca do pokoju i pojednania?