Polecamy
16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dwie cząstki – jeden duch

17/07/16 ks. Adam Kalbarczyk
Johann Wolfgang von Goethe napisał w pierwszej części „Fausta”: Dwie dusze żyją w piersi mej / A jedna z drugą chce się rozstać / W nieposkromionej jedna chuci / Wniknie w zmysłową świata treść; / A druga padół ten porzuci, / By w górny ojców kraj się wznieść. Słowa te mogą nam pomóc w zrozumieniu przesłania dzisiejszej ewangelii. Mówi ona o dwóch nie­zwykle ważnych wymiarach ludzkiego życia. To, na co skarży się poeta, jest nam dobrze znane: W każdym z nas żyje Marta i Maria – jak dwie dusze w jed­nej piersi.