16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/07/16 Olaf Szczypiński
Dzisiejsze czytania na pierwszy rzut oka nie przystają do siebie, co może budzić zdziwienie wśród słuchaczy, a dla kaznodziei stanowić wyzwanie w znalezieniu wspólnego elementu, a tym samym przezwyciężenie tej pozornej sprzeczności.