Polecamy
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

"Ojcze nasz" wzorem modlitwy przemieniającej życie

20/07/16 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Stajemy przed obliczem Boga jak syn marnotrawny, wyznając nasze winy, ale też wiarę w Jego miłosierdzie. Chrystus daruje nam winy, ale my także musimy przebaczać. Miłosierdzie nie może przeniknąć do naszych serc, dopóki nie będą one gotowe przebaczyć winowajcom. Przebaczenie jest szczytem modlitwy chrześcijańskiej – modlitwą za nieprzyjaciół. Jeśli umiemy przebaczyć, to znaczy, że miłość jest silniejsza niż grzech. Upodabnia nas ona do Syna Bożego.