Polecamy
17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wymazał wszystkie występki

20/07/16 ks. Maciej Szczepaniak
Chyba każdy z nas ma za sobą doświadczenie zmazywania czegoś, co zostało napisane czy narysowane… Ścieraliśmy gumką słowa nakreślone ołówkiem w krzyżówce albo w zeszycie do rachunków. Wiemy, że czasami ślad pozostawał, wiemy też, że niektórych napisów nie dawało się usunąć, choć bardzo tego chcieliśmy. Dziś św. Paweł posługuje się metaforą ścierania, wymazania występków – w polskim tekście użyte jest wprawdzie słowo „darował”, ale dosłownie brzmi ono właśnie: „wymazał”.