Polecamy
18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Być dobrym jak chleb

20/07/16 ks. Paweł Wygralak
Przed chwilą wsłuchaliśmy się przypowieść Pana Jezusa o pewnym bardzo bogatym człowieku. Zgromadził wielki majątek i uważał, że odtąd może już tylko się bawić. Nie chciał już więcej pracować, nie chciał swoim majątkiem dzielić się z innymi, myślał tylko o sobie. Czy ten człowiek był dobrym człowiekiem, czy wypełniał uczynki miłosierdzia, czy mógł cieszyć się szacunkiem u innych ludzi, czy podobał się Panu Bogu? (okazja do rozmowy z dziećmi).