Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nie znamy godziny

22/07/16 ks. Konrad Zygmunt
Czy w dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy coś o budziku? (nie). A było coś o czasie? (tak). Słyszeliśmy o godzinie. Czy Pan Jezus podał jakąś konkretną godzinę? (nie). Kto pamięta jak powiedział? (O godzinie, której się nie domyślacie…). Co o tej godzinie ma się dokonać? (ma przyjść Syn Człowieczy – Jezus Chrystus). Do czego nas zachęca Jezus Chrystus w związku z tą godziną? (by być gotowym). Pokazał nam Jezus dwa obrazy – gospodarza i złodzieja oraz służących i pana, który wraca z uczty weselnej.