19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Obietnica

22/07/16 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Na szczęście są jeszcze Boskie obietnice. Najważniejszą usłyszeliśmy dzisiaj od Jezusa: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo (Łk 12,32). Dostaniemy królestwo! Za darmo! – Zaraz zaraz, pytamy – czy to nie jest czasem kolejna obietnica bez pokrycia?