Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

22/07/16
Wy też bądźcie gotowi
 Wzorem całkowitego zawierzenia Bogu jest Abraham. Wystawiony na próbę, przeszedł ją pomyślnie. Jego wiara wypełniła się w Chrystusie. Nieustannie zdobywamy i jesteśmy przygotowani na ponowne przyjście Chrystusa. Pan poucza nas przypowieścią o oczekiwaniu na pana, który ma powrócić z uczty weselnej. „Czuwającym uczniom Bóg sam przygotowuje ucztę. Role się odmieniają. Pan będzie im służył. Bóg pozwoli oczekującym Go brać udział w uczcie niebieskiej, w swej chwale”. Wierni i roztropni trwamy w wierze i godności powołanych do głoszenia Ewangelii.
„Czuwajcie nad swym życiem! Niech nie gasną wasze światła i niech nie będą rozpasane biodra wasze. Bądźcie w pogotowiu, bo nie znacie godziny, w której przyjdzie nasz Pan. Często się zbierajcie i szukajcie tego, co jest potrzebne duszom waszym” (Didache).
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.