Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

22/07/16 Sławomir Zatwardnicki
Co oznacza wyrażenie „niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie”? Te obrazy z niedzisiejszego świata potrzebują tłumaczenia. Ale jeszcze bardziej konieczne jest wyjaśnienie, jakie treści w nich się kryją. Co konkretnie mogą dziś oznaczać te słowa? Jak realizuje się owo czuwanie na przyjście Pana? Dominują dziś chyba tendencje do utożsamienia chrześcijańskiego czuwania albo z pewnymi formami pobożności, albo po prostu z sumiennym wykonywaniem obowiązków. Czy może chodzi o coś „ponad to”?