Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Patrzymy na Jezusa...

22/07/16 s. Urszula Kłusek SAC
Tak, w wierze doświadczamy i zawsze będziemy doświadczać przeciwności. Jeśli będziemy radykalnie iść za Jezusem, jeśli będziemy walczyć przeciw grzechowi w sobie, doświadczymy cierpienia i ucisku, ale w tym doświadczeniu, w tym ucisku Jezus da nam ogień swojej miłości i pokój serca, który tylko On dać może; pokój wśród walk, cierpienia i trudności. I w tym, co po ludzku najtrudniejsze, doświadczymy największego piękna Boga, czułości Jego miłości i opieki, i prawdą w naszych ustach staną się słowa modlitwy psalmisty: „Ja, jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie”.