Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

22/07/16
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię
Jezus stawia nam konkretne wymagania. Rzuca na świat duchowy ogień, który porusza ludzkie serca. Obrazem tego jest chrzest, który Jezus ma przyjąć. To wyraz całkowitego poświęcenia, którego finałem będzie męka i śmierć. Przyjęcie wiary w Chrystusa wymaga jednoznacznego opowiedzenia się za ewangelicznym życiem. Ów radykalizm ewangeliczny może być przyczyną poważnych rozłamów, nawet wśród najbliższych.
Naród o swoich przodkach powinien nie tylko pamiętać, ale także ich naśladować. Mamy wiele wzorów postępowania, ale największym jest sam Jezus Chrystus. Idziemy drogą, którą szedł nasz Mistrz. Trwamy w walce o wieniec ostatecznej nagrody. Modlimy się o wytrwałość i właściwe przygotowanie.
W homilii wyjaśniamy znaczenie radykalizmu ewangelicznego: jego rozumienie, potrzebę, aktualność. Proponujemy młodym (szczególnie tym, którzy byli obecni na XXXI Światowych Dniach Młodzieży), aby przygotowali ognisko, religijne pieśni i piosenki, świadectwa spotkania. Uczymy się życia we wspólnocie oczekującej przyjścia Pana.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.