Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Adekwatna reakcja człowieka na akcję Boga

22/07/16 Sławomir Zatwardnicki
Tak naprawdę eschatologiczna przyszłość – piekło czy niebo – rozstrzyga się nie na poziomie decyzji Boga, ale raczej jest owocem odpowiedzi człowieka na propozycję Boga; nie jest sprawą spełnienia tego lub owego, ale owocem odniesienia się człowieka do objawiającego się Boga.