21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

22/07/16 Szymon Bojdo
W ogóle nie chciałbym by ktokolwiek wyrażał swoją miłość przez chłostę! Jak rozumieć te słowa? Niezwykłe natomiast jest to, że Paweł w tak zdecydowany sposób zaprasza, by ogarnąć swoje życie i być wzorem dla innych. Czasami zapominamy o tym, że po naszych śladach do Boga mogą iść inni ludzie. My, laicy musimy także o tym pamiętać, że czasami nasz przykład i bycie codziennie świadkiem Chrystusa, działa zdecydowanie lepiej dla głoszenia Ewangelii niż tysiące słów.