Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

22/07/16
A będziesz szczęśliwy…
W życiu trzeba być uczciwym! Słowa te nie są pustym hasłem, ideą bez pokrycia wziętą z lekcji wychowawczej czy też z lekcji religii lub etyki. Ale są też tacy ludzie, którzy głoszą coś przeciwnego: Nie warto być uczciwym! Mówią tak, ponieważ doświadczyli na sobie niesprawiedliwości. Jednak uczciwość ma sens, bo jest cnotą! Istnieje bardzo wielu ludzi uczciwych!
Autor Księgi Syracha uczy pokory, bo Bóg miłuje pokornych. O pokorze serca poucza także Jezus w przypowieści o pierwszych miejscach na uczcie. Wprawdzie od gospodarza zależało, kto i gdzie usiądzie, ale… różnie z tym bywa po dziś dzień. Może się zdarzyć, że trzeba opuścić „pierwsze miejsce”. Pokora powinna cechować ludzi, bowiem dzięki niej „człowiek jest w stanie poznać obiektywną wartość swojej osoby, ukształtować ją na obraz i podobieństwo Boże, a przy tym pozbyć się wszelkich braków i uchybień”.
W homilii akcentujemy cnotę pokory jako przeciwieństwo pychy, a nie jako słabość, uległość czy ucieczkę przed życiowymi zadaniami. Kierując słowo do dzieci, zwracamy uwagę, że pycha jest jednym z siedmiu grzechów głównych i że znajduje się na pierwszym miejscu.
 
„Nowe życie w Chrystusie”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.