Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

Przedziwne rzeczy dokonał Bóg!

22/07/16 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wyobrażenie Maryi, Matki Mesjasza, według Tradycji zawarte jest w obrazie kobiety walczącej ze smokiem, czyli szatanem. Te walkę wygra Maryja, która jest także Matką Kościoła. Walka dobra ze złem, Boga z szatanem, trwa nieustannie. Decydujący głos ma jednak Bóg i Jego Pomazaniec, czyli Jezus Chrystus. Dlatego z uwagą słuchamy natchnionych słów. Ewangelia ukazuje dwie niewiasty – Maryję i Elżbietę. Obie są w stanie błogosławionym. Towarzyszy im Duch Święty, napełniając ich serca swą mocą.