Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Światło z nowego świata

15/07/16 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna na lipiec: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.