Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Szacunek dla każdego człowieka

15/07/16 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na lipiec: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.